کد خبر: ۲۳۰۹۷۹
تاریخ انتشار: ۰۷:۱۱ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

جنوب نیوز:تصاویر/ حواشی پیش از بازی پرسپولیس و پارس جنوبی

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922224_453.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922223_399.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922222_134.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922225_411.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922226_912.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922227_637.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922233_792.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922232_487.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922228_771.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922234_253.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922244_493.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922251_412.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922236_907.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922235_296.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922252_551.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922237_537.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922240_192.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922241_554.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922243_782.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922242_460.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922245_198.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922248_860.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922247_918.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922246_684.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922249_774.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922250_755.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922362_227.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922365_357.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922364_567.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922363_868.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922366_144.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922367_426.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922368_762.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922371_551.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922370_316.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922369_190.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922372_610.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922373_557.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922433_856.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922435_454.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922434_107.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/2/26/9922436_420.jpg

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: